ข่าว ฟุตบอล ล่าสุด watch

Kom ig?ng med ditt f?retag

Starta ditt f?retag med hj?lp av . H?r hittar du inneh?ll som hj?lper dig att planera din start. Du kan bland annat anv?nda v?ra r?knekalkyler, g?ra en checklista inf?r starten och f? information om hur du v?ljer f?retagsnamn.

Oms?ttningsst?d f?r dig som driver enskild firma, ans?k senast 31 januari

Har ditt f?retag tappat i oms?ttning p? grund av coronapandemin? Nu finns ett s?rskilt st?d f?r dig som driver enskild n?ringsverksamhet. Du ans?ker hos Boverket och beslut fattas av L?nsstyrelserna.

St?d och hj?lp n?ra dig

H?r hittar du information om st?d och hj?lp f?r dig som driver eller funderar p? att starta f?retag. Du kan till exempel hitta kostnadsfri r?dgivning, utbildningar och olika m?jligheter till finansiering.

Coronaviruset, s? p?verkar det dig som f?retagare

H?r har vi samlat information om tillf?lliga ?ndringar i lagar och regler som ?r viktig f?r dig som f?retagare att k?nna till. (Science Photo Library/TT Nyhetsbyr?n).

S? p?verkar pandemilagen butiker, gym och badhus

Nya restriktioner inneb?r att det ?r obligatoriskt att ber?kna antalet bes?kare eller kunder s? att varje person f?r tio kvadratmeter. Dessutom g?ller maxgr?nsen p? ?tta deltagare ?ven privata tillst?llningar i fest- och f?reningslokaler.

Aktuellt

Nya regler f?r dig som s?ljer gr?n teknik till privatpersoner

Fr?n 1 januari 2021 kan du erbjuda dina kunder skattereduktion f?r kostnaden f?r arbete och material n?r du installerar gr?n teknik i syfte att underl?tta klimatomst?llningen.

Nya regler om gr?n teknik

RUT-avdrag f?r fler tj?nster

Fyra nya tj?nster ger fr?n och med 1 januari 2021 r?tt till rutavdrag, exempelvis m?blering av bostad och enklare tillsyn av en bostad. Det g?ller f?r arbeten som ?r utf?rda och betalade efter ?rsskiftet. Dessutom h?js taket f?r rutavdrag till 75 000 kr per person och ?r.

RUT-avdrag f?r fler tj?nster

Visa fler nyheter